Privacystatement Sterrenwacht Copernicus

Contactgegevens

Persoonsgegevens

Sterrenwacht Copernicus verwerkt uw persoonsgegevens als u donateur bent, als u deelneemt aan een van onze cursussen, lezingen of evenementen, als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, of als u op een andere wijze aan onze sterrenwacht bent verbonden.

Copernicus is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Copernicus beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Copernicus is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht Copernicus om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van uw persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die wij van u ontvangen opgeslagen in een computerbestand dat op afdoende wijze beveiligd is en heeft een beperkt aantal personen toegang tot uw persoonsgegevens. Onze apparatuur is beveiligd tegen diefstal, en tegen ongeoorloofde inbreuk van buitenaf. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Mocht door onvoorziene omstandigheden een datalek worden vastgesteld, dan zal Copernicus daarvan melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Copernicus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, behoudens wettelijke vereisten. Aangezien u als donateur of deelnemer aan een cursus geld betaalt aan Copernicus, hanteren wij de fiscaal verplichte bewaartermijn van 7 jaar.

Externe gegevensverwerkers

Copernicus maakt gebruik van de volgende externe gegevensverwerkers:

  • MijnDomein.nl, voor de website van de sterrenwacht;
  • Facebook, voor algemene informatieverstrekking over onze activiteiten;
  • EventBrite, voor bezoekersregistratie en/of kaartverkoop van lezingen, cursussen en evenementen;
  • MailChimp, voor verzending van nieuwsbrieven en bulk e-mails;
  • SurveyMonkey, voor het enquêteren van deelnemers aan evenementen;
  • Google Classroom, voor een online leeromgeving voor cursisten;
  • WhatsApp, voor contact met cursisten.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd.
De externe gegevensverwerkers waarvan Copernicus gebruik maakt, kunnen cookies plaatsen met het oog op de technische werking en het gebruiksgemak van de betreffende websites. Copernicus maakt geen gebruik van de via deze cookies verzamelde gegevens.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Copernicus worden verwerkt, dan kunt u schriftelijk of per email een inzageverzoek doen. Copernicus behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Stichting Volkssterrenwacht Copernicus
Inzageverzoek AVG
Postbus 2507
2002 RA HAARLEM

U kunt ook een email sturen naar info@sterrenwachtcopernicus.nl onder vermelding van “Inzageverzoek AVG”.

Overveen, 22 oktober 2018