Over ons

Organisatie

Stichting Volkssterrenwacht Copernicus

Postadres: Postbus 2507, 2002 RA Haarlem
Bezoekadres: Tetterodeweg 27, 2051 EG Overveen
Email: info@sterrenwachtcopernicus.nl

RSIN-nummer: 5819891
KvK-nummer: 41222379

Stichting Volkssterrenwacht Copernicus is door de Belastingdienst aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Missie

De missie van de Stichting Volkssterrenwacht Copernicus is het populariseren van en bekendmaken met weer- en sterrenkunde en aanverwante wetenschappen voor een breed publiek.

Ons beleidsplan vindt u hier.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

– J. Oosting – voorzitter
– R. Bok – secretaris
– A.P.J. Schoorl – penningmeester
– A.M. Blesgraaf – lid
– P. Bouwens – lid
– S. de Ligt – lid
– S. Praal – lid

Alle bestuursleden en overige bij de sterrenwacht betrokken personen zijn vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Het activiteitenverslag en financiële verslag over het boekjaar 2020 vindt u hier.