Intelligent leven en de Fermi-paradox

drs. Klaas-Jan Mook

De  Fermi-paradox houdt in dat, indien we aannemen dat intelligente beschavingen in het universum veel voorkomen, we daar op grond van een aantal redelijke overwegingen duidelijke bewijzen van zouden moeten kunnen vinden. Sterker, deze buitenaardse beschavingen zouden de aarde reeds ver in het verleden veelvuldig moeten hebben bezocht. Toch beschikken we tot op heden nog over geen enkel bewijs dat zoiets inderdaad het geval is, vandaar de paradox.

De lezing vangt aan met een korte beschrijving over het leven van de natuurkundige Enrico Fermi en de naar hem genoemde paradox. Vervolgens gaat de spreker in op een aantal belangrijke grondbeginselen van de wetenschap en staat hij uitgebreid stil bij het beeld dat de mens heeft met betrekking tot zichzelf, het universum, en zijn plaats daarin. 

Hierna behandelt hij een groot aantal mogelijke oplossingen van de paradox, waarbij hij uitgebreid wordt ingaat op het ontstaan en de evolutie van het leven op Aarde en wat ons dat leert over het voorkomen van leven in het heelal in het algemeen en intelligent leven in het bijzonder.

Over de spreker

Drs. Mook was van 2006 tot 2014 voorzitter van Gemma Frisius, de Friese afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Tegenwoordig is hij o.a. bestuurslid van de KNVWS.

Aanmelden voor deze lezing

U meldt zich voor deze lezing aan via deze link of door de QR-code op deze pagina te scannen met uw telefoon.

Als u op de link klikt of de QR-code scant, wordt u doorgeleid naar de evenementenpagina, waar u een gratis kaartje kunt bestellen. Dit kaartje wordt direct per email aan u toegezonden.  Als u de lezing bezoekt neemt u het afgedrukte kaartje mee, of toont u het kaartje op uw mobiele telefoon. Bij de ingang van de zaal wordt uw kaartje door een van onze vrijwilligers gescand.

Praktische informatie

  • Datum: 19 december 2019

  • Locatie: bezoekerscentrum “De Kennemerduinen” te Overveen (ingang Koevlak)

  • Aanvang: 20:00 uur

  • Toegang: gratis.

  • Vooraf aanmelden is verplicht. Dit doet u via de link of QR-code op deze pagina, die een week voor de lezing beschikbaar is op de website.