Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Volkssterrenwacht Copernicus is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat houdt de ANBI-status in?

Copernicus is aangemerkt als ANBI omdat onze activiteiten het algemeen nut dienen. We hebben geen winstoogmerk, we hebben onze financiële administratie op orde, publiceren ons jaarverslag op onze website, en hebben een gedegen beleidsplan.

Welke voordelen heeft de ANBI-status?

Particulieren die donateur zijn van Copernicus mogen hun donatie opvoeren als aftrekpost voor de aangifte Inkomstenbelasting. En bedrijven die ons diensten verlenen, maar die diensten niet aan ons factureren, mogen de waarde van die diensten aftrekken voor de Vennootschapsbelasting. Ook erflatingen zijn vrijgesteld van belastingen.

Trouwe donateurs mogen hun donatie volledig aftrekken

Als u ons over een periode van tenminste 5 jaar wilt steunen, dan kunt u uw donatie volledig als periodieke gift aftrekken voor de Inkomstenbelasting, op voorwaarde dat u uw jaarlijkse donatie aan ons in een overeenkomst met Copernicus vastlegt.  De Belastingdienst hanteert een aantal spelregels:

  • U geeft elk jaar hetzelfde bedrag;
  • U zegt toe deze gift tenminste 5 jaar te zullen doen;
  • U legt vast dat de gift stopt bij uw overlijden of bij het overlijden van een ander persoon, bijvoorbeeld een familielid of uw partner.

U vindt hier de standaard overeenkomst die u en wij samen moeten invullen om ervoor te zorgen dat uw donatie volledig aftrekbaar is.