Donateur worden

Donateurschap
Nacht van de Nacht
De Stichting Volkssterrenwacht Copernicus (SVC) ontvangt geen subsidie. Daarom zijn donaties heel belangrijk. Als individu kunt u ook de sterrenwacht steunen door donateur te worden. De minimale donatie bedraagt in 2016 € 25,00 per kalenderjaar (na 1 juli € 12,50).
De minimale donatie is bedoeld ter ondersteuning van de activiteiten die bij de sterrenwacht worden georganiseerd. Donateurs hebben dan ook vrij toegang tot alle activiteiten (voor de cursussen worden wel de normale kosten betaald) en kunnen bovendien onder begeleiding gebruik maken van het instrumentarium.

Donateurs ontvangen vier maal per jaar het donateursblad “Copernicus Contacten”, dat hen op de hoogte houdt van de activiteiten die bij de sterrenwacht worden georganiseerd. Ook worden daarin bijzondere hemelverschijnselen en andere astronomische- en weerkundige wetenswaardigheden beschreven.

Donateur worden

Om donateur te worden stuurt u een e-mailbericht naar de penningmeester (penningmeester@sterrenwachtcopernicus.nl) van Copernicus onder vermelding van naam, adres, en woonplaats; dit in verband met toezending van o.a. het donateursblad “Copernicus Contacten”.

U krijgt van ons zo spoedig mogelijk bericht.